menu

BR-2000HT-485...系列网络型温湿度传感器

温度测量:测量范围:-20.0℃~70.0℃
湿度测量:测量范围:0~100%RH
电源输入: 24V DC(15~35V)
通讯方式:RS-485
RS-485总线每条线路最大可连接32台设备


     测量精度: 
 室内型A级:温度测量精度:  ±1℃﹫25℃
                   湿度测量精度:±5%RH(20%~80%)(25℃)
室内型B级: 温度测量精度   ±0.5℃﹫25℃
                   湿度测量精度:±3%RH(20%~80%)(25℃)
室内型C级: 温度测量精度:±0.3℃﹫F.S.
                   湿度测量精度:±2%RH(20%~80%)(25℃)
         其余:温度测量精度:±0.5%﹫25℃
                   湿度测量精度:±3%RH(25℃)
五星体育